"Amerika telah mempersiapkan dan memperlengkapkan alat-alat bagi Wahabi untuk menghuru harakan perpaduan Muslimin, dari itu hendaklah kita memerhati mereka dan memperjelas kepada Umat Islam bahawa Wahabi bertujuan memecahbelahkan harakat umat Islam, sebagaimana Israel ditengah kaum muslimin, Wahabi juga bertugas menjadi musuh dalam selimut.... " Sayyed Ali Khamenei, semoga Allah melanjutkan usianya.

Saturday, April 11, 2009

Fitnah dan Wahbi: Kisah Wahbi dan Surah Yusuf

Kisah Wahabi dan Surah Yusuf

Ketika melaksanakan umrah dan haji ke Baitullah serta ziarah ke Madinah Munawwarah, rombongan mahasiswa memasuki kuburan Baqi', para muballigh wahabi datang seolah-olah seperti serigala yang mau menyerang dan mengepung mahasiswa tersebut.

Mereka (wahabi) mempunyai keinginan untuk merusak akidah dan kepercayaan yang otentik serta kesucian Syiah.Mereka juga berusaha untuk menarik para mahasiswa tersebut ke mazhab wahabi yang salah,padahal baik syiah maupun sunni bukanlah termasuk golongan tersebut.

Muballigh wahabi:Mengapa anda orang-orang syiah tidak langsung meminta kepada Allah? serta mengajak orang-orang lain supaya ikut seperti kamu?

Mahasiswa: Aneh? Memangnya anda tidak membaca al-quran? Bagaimana saudara-saudara Yusuf, ketika mengetahui bahwa mereka bersalah lalu datang kepada ayahnya dan mereka berkata: (wahai ayah! mintakanlah ampun dari Tuhan agar Dia mengampuni dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah).Surah Yusuf, ayat 97.

Lalu Hadrat Ya'kub menjawab:
"Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. SesungguhNya Dia Maha Pengasih Lagi Penyayang.
Surah Yusuf, ayat 98


Dalam riwayat disebutkan bahwa nabi Ya'kub menunggu datangnya malam jum'at,dan beristighfar di malam itu.

Jadi apa alasan anda ketika Allah swt dan Hadrat Yaqub a.s. menerima permohonan maaf saudara-saudara Yusuf (as)?

Memangnya kedudukan anda lebih tinggi dari Allah dan nabiNya? Sehingga kalian katakan tawassul itu perbuatan syirik.

Muballigh Wahabi: Astaghfirullah,astaghfirullah, tetapi kalian bertabarruk kepada pintu,dinding dan pusara mereka,bukankah ini perbutan syirik?

Mahasiswa:Hebat, memangnya kalian tak mempercayai al-quran?

Muballigh Wahabi:kenapa tidak?

Mahasiswa: Allah berfirman:Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini,lalu letakkanlah ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku.
Surah Yusuf, ayat 93

Tatkala pembawa kabar gembira itu datang,maka diletakkannya baju itu ke wajahnya(Ya'kub), lalu dia dapat melihat kembali.
Ya'kub berkata: "Tidakkah aku katakan bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Sekarang apa yang kamu katakan tentang baju Yusuf di mana nabi Ya'kub bertabarruk kepadanya dan mendapat kesembuhan.

Wahabi: Astaghfirullah,astaghfirullah!

Mahasiswa: mengapa kamu dalam menjawab dalam keadaan terpaksa serta cepat-cepat mengucapkan istighfar.

Muballigh wahabi tersebut pergi dengan terpaksa, takjub serta merasa tertekan dan mungkin juga ragu dengan akidahnya yang tertutup tersebut.

Para mahasiswa tersebut sebelum pergi melaksanakan umroh merupakan mahasiswa yang konsen terhadap masalah-masalah dan kesyubhatan-kesyubhatan Wahabi. Mereka juga merupakan wakil dari wali faqih di universitas-universitas,yang ditugaskan dalam perjalanan ini.

Semoga Berhasil
Angkatan Menjawab Syubhah
http://reyhane-masoumah.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment